അമ്മിണി ജോണ്‍(70)­ നിര്യാ­ത­യാ­യി

Newsimg1_36705638
മാ­ന്നാര്‍: കുട്ടം­പേ­രൂര്‍ വല്യത്ത് ജോണ്‍സണ്‍ വില്ല­യില്‍(­നെ­യ്‌ശേ­രില്‍)­ വി.­എം.­ ജോ­ണിന്റെ ഭാര്യ അമ്മിണി ജോണ്‍(70)­ യു­എ­സില്‍ നിര്യാ­ത­യാ­യി.­

മ­ക്കള്‍: ജോണ്‍സണ്‍ ജോണ്‍,­ബേബി ജോണ്‍.­ മ­രു­മ­ക്കള്‍: ബിന്റാ,­ അ­ജ­യ്(­എ­ല്ലാ­വരും യു­എ­സ്).സം­സ്കാരം അമേരിക്കയില്‍.