ആരാധനാലയങ്ങൾ സാമൂഹിക കേന്ദ്രങ്ങളാകണം-ഉപരാഷ്ട്രപതി

03:21 PM 30/08/2016
images (13)
പോത്തൻകോട്/ശാന്തിഗിരി: ആരാധനാലയങ്ങൾ കേവലം ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മാനവരാശിക്കുതകുന്ന സാമൂഹിക കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടിയാകണമെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹമീദ് അൻസാരി. കരുണാകര ഗുരുവിന്‍റെ നവതി ആഘോഷങ്ങൾ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതി.