ഒന്നാം ചരമവാര്‍ഷികം (20-7-2016) – അല്ലി ടീച്ചര്‍ ചെമ്മാച്ചേല്‍

09:30am 22/7/2016

Newsimg1_97077078
ഞങ്ങള്‍ക്ക് മാര്‍ഗ്ഗദീപമായിരുന്ന അമ്മയുടെ ദീപ്തമായ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കു മുന്നില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥനകളോടെ സന്തപ്ത കുടുംബാംഗങ്ങള്‍.

ഓര്‍മ്മകുര്‍ബാന
സേക്രട്ട് ഹാര്‍ട്ട് ചര്‍ച്ച്, മെയ് വുഡ്
2016 ജൂലൈ 23-നു ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക്.