കീര്‍ത്തി സുരേഷ് അല്ലു അര്‍ജ്ജുന്റെ നായിക

09:20 am 26/9/2016
images (5)
കീര്‍ത്തി സുരേഷ് അല്ലു അര്‍ജ്ജുന്റെ നായികയായി അഭിനയിക്കുന്നു. അല്ലു അര്‍ജ്ജുന്‍ അഭിനയിക്കുന്ന തമിഴ് സിനിമയിലാണ് കീര്‍ത്തി സുരേഷ് നായികയാകുന്നത്.
ലിംഗുസാമിയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. വിജയ്‍ നായകനാകുന്ന ഭൈരവിലും കീര്‍ത്തി സുരേഷ് ആണ് നായിക. ഭരതന്‍ ആണ് ഭൈരവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.