ടാറ്റയുടെ വിവാദ ഇടപാടുകളിൽ ഉന്നത രാഷയ്​ട്രീയക്കാർക്ക്​ പ​െങ്കന്ന്​ റിപ്പോർട്ട്​ .

05:44 pm 5/11/2016

unnamed
മുംബൈ: എയർ എഷ്യ മുൻ സി.ഇ.ഒ മിത്തു ചാൻഡില്യക്ക്​ 22 കോടി നൽകിയതുൾപ്പടെയുള്ള ടാറ്റ ഗ്രുപ്പി​െൻറ പല ഇടപാടുകളും നടന്നത്​ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും ഉന്നത രാഷ്​ട്രീയക്കാരുടെയും അറിവോടെയെന്ന്​ സുചന. ഒാഡിറ്റിങ്​ സ്​ഥാപനമായ ഡിലോയിറ്റ്​ പുറത്തുവിട്ട രേഖകളിലാണ്​ പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നത്​. നേരത്തെ ടാറ്റ ഗ്രുപ്പ്​ പുറത്താക്കിയ സൈറിസ്​ മിസ്​ട്രി ഇൗ ഇടപാടുക​െളല്ലാം തന്നെ അഴിമതി നിറഞ്ഞതാണെന്ന്​ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു.

എയർ എഷ്യ ഉൾപ്പടെയുള്ള സ്​ഥാപനങ്ങൾക്ക്​ പണം നൽകാൻ ടാറ്റ ഗ്രുപ്പ്​ തീരുമാനിച്ച യോഗങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഉന്നത രാഷ്​ട്രീയക്കാരും പ​െങ്കടുത്തതായാണ്​ അറിയുന്നത്​. ഇതാദ്യമായല്ല ടാറ്റയുടെ യോഗങ്ങളിൽ സർക്കാർ പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാവുന്നത്​. മുമ്പ്​ എച്ച്​.എൻ.ആർ ഡയറ്​കടർ ഡർബിക്ക്​ 12 കോടി ര​ൂപ കൊടുത്തപ്പോഴും ആ യോഗത്തിലും ഉന്നത രാഷ്​ട്രീയക്കാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നതായി പരാതികളുയർന്നിരുന്നു. എയർ എഷ്യയുമായുള്ള ഇടപാടിനെ കുറിച്ച്​ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ​െണന്ന്​​ ടാറ്റ അധിക​ൃതരുടെ പ്രതികരണം