മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ ഡി എൻ എ ഉപയോഗിച്ച് അമേരിക്കയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി.

08:29 am 28/9/2016

images (7)
ന്യൂയോര്‍ക്ക്: മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ ഡി എൻ എ ഉപയോഗിച്ച് അമേരിക്കയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ട്. Mitochondrial Donate ലൂടെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇത് സാധ്യമാക്കിയത്. അമ്മയുടെ ജനിതക പ്രശ്നം കുഞ്ഞിലേക്ക് പകരാതിരിക്കാനാണ് നടപടി. വാർത്ത പരന്നതോടെ നേട്ടത്തെ അനുകൂലിച്ചും എതിർത്തും ശാസ്ത്രജ്ഞർ രംഗത്തെത്തി.
അതിശയത്തോടെയാണ് ശാസ്ത്രലോകം ഈ ചിത്രത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ന്യൂയോർക്കിലെ ന്യൂ ഹോപ്പ് ഫെര്‍ട്ടിലിറ്റി സെന്‍ററിലെ ലെ ഡോ.ജോൺസാോങ്ങും കൂട്ടരുമാണ് മൂന്ന് വ്യകതികളുടെ ഡി എൻ എയിലൂടെ കുഞ്ഞിന് ജൻമം നൽകിയതായി അവകാശപ്പെടുന്നത്കുഞ്ഞിന് അഞ്ചു മാസം പ്രായമുണ്ട്.
ജറുസലേമിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെകുഞ്ഞിന് അമ്മയുടെ ജനിതക പ്രശ്നം പകരാതിരിക്കാനായിരുന്നു ഈ ശ്രമം. നേരത്തെ ഈ സ്ത്രീക്ക് ജനിതക പ്രശ്നം മൂലം നാല് തവണ ഗർഭം അലസിയിരുന്നുജൻമം നൽകിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചകൾ മാത്രമായിരുന്നു ആയുസ്സ്.
ഡി എൻ എ ഉപയോഗിച്ച് ജന്മം നൽകാനായി അമ്മയേയും അച്ഛന്‍റയും കൂടാതെ മൂന്നാമതൊരാളുടെ കോശം കൂടി . Mitochondrial Donate ലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. മെക്സിക്കോയിലായിരുന്നു ഈ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഒക്ടോബറിൽ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ശാസ്ത്ര‍ജ്ഞർ അറിയിച്ചു. മൂന്നാമതൊരാളുടെ ഡി എൻ എയിലൂടെ കുഞ്ഞിന് ജൻമം നൽകുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി പേർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.