സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു

12;54 pm 6/10/2016

download (16)
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. പവന് 120 കുറഞ്ഞ് 22,600 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ താഴ്ന്ന് 2,825 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്.

മൂന്നു ദിവസത്തെ സ്ഥിരതക്ക് ശേഷം ഒക്ടോബർ നാലിനാണ് വില 23,040 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നത്. അഞ്ചാം തീയതി 22,720 രൂപയായിരുന്നു പവൻ വില.

രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണം ഔൺസിന് 0.84 ഡോളർ കുറഞ്ഞ് 1,264.92 ഡോളറിലെത്തി.