സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റം പവന് 21,040 രൂപ

1:59pm 28/3/2016

download (1)
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. പവന് 21,040 രൂപയിലാണ് ഇന്നും വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 2,630 രൂപയാണ് വില. മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില ഒരേ നിരക്കില്‍ തുടരുകയാണ്.