സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല; പവന് 21,360 രൂപ

11:45am 31/03/2016
download (9)
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. പവന് 21,360 നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 2,670 രൂപയാണ് വില.