സ്വര്‍ണവില പവന് 21,840 രൂപ

12:18pm 19/04/2016
download (2)
കൊച്ചി: സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. 21,840 രൂപയാണ് പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില. 2730 രൂപയാണ് ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ വിലയാണിത്. നാലാം തിയതി രേഖപ്പെടുത്തിയ 21,200 ആണ് ഈ മാസത്തെ കുറഞ്ഞ വില.