സ്വര്‍ണവില പവന് 22,160 രൂപ

06:49PM 27/04/2016
images
കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വില ഉയർന്നു. പവന് 80 രൂപ കൂടി 22,160 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 10 രൂപയുടെ വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി 2,770 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില.