സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല

11:16 am 12/8/2016
download

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്നും മാറ്റമില്ല. പവന് 23,160 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2,895 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിനവും സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ സ്ഥിരതയുണ്ട്.