സ്വര്‍ണ വില വീണ്ടും കൂടി

12:40 pm 16/8/2016
images (1)
കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വില കൂടി. പവന് 80 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 23,320 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കൂടി 2,915 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.