സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; പവന് 23,200 രൂപ

07:36 PM 19/09/2016
images (5)
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഗ്രാമിന് 2,900 രൂപയും പവന് 23,200 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 16നാണ് പവൻ വില 23,320ൽ നിന്ന് 23,200 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നത്.

രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണം ഔൺസിന് 3.91 ഡോളർ കൂടി 1,309.71 ഡോളറിലെത്തി.