സ്വർണവിലയിൽ വർധന; പവന് 23,400 രൂപ

11:20 AM 22/09/2016
images (9)
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധന. പവന് 120 രൂപ വർധിച്ച് 23,400 രൂപയും ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കൂടി 2,925 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്.

സെപ്റ്റംബർ 16നാണ് പവൻവില 23,200 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നത്. തുടർന്ന് നാലു ദിവസം വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സെപ്റ്റംബർ 20ന് വില വീണ്ടും 80 രൂപ വർധിച്ച് 23,280ൽ എത്തി.

രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണം ഔൺസിന് 6.07 ഡോളർ കൂടി 1,332.92 ഡോളറിലെത്തി.