സ്വർണവില : പവന് 23,480 രൂപ

01:30 PM 22/08/2016
download (1)
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചാം ദിവസവും സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഗ്രാമിന് 2,935 രൂപയിലും പവന് 23,480 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ആഗസ്റ്റ് 18നാണ് പവൻ വില 23,320ൽ നിന്ന് 23,480 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നത്.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണം ഔൺസിന് 7.42 ഡോളർ താഴ്ന്ന് 1,332.98 ഡോളറിലെത്തി.