സ്വര്‍ണ വില കൂടി; പവന് 21,720 രൂപ

07:00pm 04/06/2016
images
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില കൂടി. പവന് 320 രൂപ കൂടി 21,720 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കൂടി 2,715 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. നാലു ദിവസത്തെ സ്ഥിരതക്ക് ശേഷമാണ് സ്വർണവില കൂടിയത്.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച 21,400 രൂപയായിരുന്നു പവൻ വില.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണം ഔൺസിന് 3.70 ഡോളർ കൂടി 1,243.80 ഡോളറിലെത്തി.