സൂര്യയുടെ 24 റ്റീസര്‍ പ്രമോ ഇറങ്ങി.

12:49 pm 26/2/2016


സൂര്യ നായകനാകുന്ന ഏറ്റവും പുതു ചിത്രമാ. 24 ന്റെ റ്റീസര്‍ പ്രമോ പുറത്തിറങ്ങി. തമിഴകം മുഴുവനും ഉറ്റു നോക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 24. സമന്തയും, നിത്യാ മേനോനുമാണ് നായികമാര്‍. ചിത്രത്തിന്റെ റ്റീസര്‍ ഉടന്‍ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങും