സ്വര്‍ണവില 120 രൂപ കുറഞ്ഞു; പവന് 20,800 രൂപ

02:50pm 22/02/2016
images (2)

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണത്തിന് വില കുറഞ്ഞു. 120 രൂപ കുറഞ്ഞ് പവന് 20,800 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2600 രൂപയാണ് വില. നാല് ദിവസമായി വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു. 21,200 ആണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക്.