സ്വർണവില. പവന് 22,220 രൂപ

02:55 PM 21/05/2016
images (2)
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്നാം ദിവസവും സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. പവന് 22,220 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2,775 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം. മെയ് 18നാണ് പവൻ വില 22,320ൽ നിന്ന് 22,220 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നത്.

രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണം ഒൗൺസിന് 0.45 ഡോളർ താഴ്ന്ന് 1251.95 ഡോളറിെലത്തി.